Woliera Easy 80/100/120, stale rozwijana przez Fienhage, charakteryzuje się centralną taśmą jajową. Oznacza to w praktyce: brak jaj systemowych, co oznacza brak nakładu pracy do zbierania jaj z systemu. Układ linii gniazd został zoptymalizowany w celu zapewnienia łatwej codziennej kontroli zwierząt. Gniazda, paszociągi o poidła zostały rozmieszczone na każdym poziomie systemu, dzięki czemu kura ma łatwy dostęp do wyżej wymienionych urządzeń.

Zalety Woliery Easy 80/100/120

  • Przejrzystość w Systemie
  • łatwa kontrola zwierząt
  • optymalne wykorzystanie powierzchni kurnika przy niskiej zabudowie
  • proste czyszczenie gniazd
  • ręczny zbiór jaj w systemie nie jest konieczny
  • łatwe i proste warunki pracy
  • Niezawodne zaopatrzenie w żywność na każdym poziomie
  • czyste jajka dzięki centralnej, zabezpieczonej taśmy jajowej
  • równomierne rozmieszczenie pomiotu na taśmach
  • bardzo stabilna konstrukcja

Systemy Easy są również dostępne w różnych szerokościach. Dzięki temu możemy stworzyć indywidualną ofertę dla każdego Klienta.