• naturalny, otwarty system wielopoziomowy
• efektywne wykorzystanie kurnika, również przy niskich wysokościach budynku
• najwyższe wymigania higieniczne
• pełna kontrola i przejrzystość
• duża powierzchnia użytkowa pozwala na dobre wykorzystanie powierzchni kurnika
• w opcji system posiada podłogę z siatki lub plastikową
• Systemy usuwania obornika z poprzecznymi i wysokimi taśmociągami
• opcjonalnie: kanał suszenia pomiotu,
• taśmy jajowe o różnej szerokości 245 / 345 / 500
• przechowywanie paszy, ważenie paszy, transport paszy
• możliwość tworzenia systemu o różnej szerokości.

Dzięki takiemu rozwiązaniu tworzymy stopniową konstrukcję dzięki której ptaki mają łatwy dostęp do wszystkich poziomów