Wydajność dzięki niezawodnym dostawom żywności. Sprawdzony przez lata system podajników paszowych, który wykorzystujemy głównie w tuczu i stadach rodzicielskich, jest kolejnym sposobem zapewnienia istotnego składnika spożycia paszy w nowoczesnej hodowli drobiu. Wyrafinowane maszyny są precyzyjnie kontrolowane przez nasz system komputerowy i umożliwiają stabilne i niezawodne dostawy żywności dla zwierząt. W rezultacie system podawania zapewnia równomierny rozwój masy i jednorodną charakterystykę wydajności w całym stadzie.

Galeria